Etnisk marknadsföring handlar om att bli mer framgångsrik i kommunikationen med grupper med invandrarbakgrund. Det handlar om att synliggöra olika kulturers seder, traditioner och tankesätt för att kunna dra nytta av våra olikheter. Men det gäller att också se likheterna, det som förenar.

   
Jag hjälper dig med allt från strategisk rådgivning i etnisk marknadsföring, kurser och workshops till hur du skapar kulturmöten genom matlagning och lekar. Jag vägleder er i arbetet med att se möjligheterna, förutse fallgroparna och komma över hindren.

Kontakta mig

    Vill du diskutera hur jag kan hjälpa dig i kommunikationen med invandrare? Eller vill du boka en föreläsning, workshop eller seminarium?
Kontakta mig på telefon 0707 - 593 685 eller mejla till laleh@folklink.se.