Vision & mission

Folklink vill vara en länk mellan olika kulturer, bidra till ökad kommunikation och affärer mellan svenskar och andra nationaliteter.

Folklink vill bidra till att minska de rädslor och fördomar som finns idag mellan olika kulturer.

Folklink vill öka medvetenheten om de kulturella resurser som finns i alla organisationer.

Folklink vill förmedla de likheter som förenar oss människor istället för olikheterna.