Lekar bygger broar och skapar gemenskap över kulturgränserna och förståelse för andra kulturer. I lekens värld försvinner vi-och-dom-känslan.
Jag arrangerar workshops där barn får leka internationella lekar tillsammans. Workshopen innehåller ett program med lekar från hela världen. Målet är att barnen ska nå varandra genom lek. De som i tidig ålder bekantar sig med andra kulturer får lättare att acceptera olikheter i vuxen ålder. Lekarna stärker också identiteten hos invandrarbarnen och minskar utanförskapet.

workshops kan ordnas till alla som arbetar med barn.

förskolor,skolor,organisationer som kommer i kontak med barn.
Kontakta mig